Dr Kenan Yüce

KOLON GEÇİŞ ZAMANI

KOLON TRANSİT ZAMANI NEDİR?

Kabızlık toplumun önemli kısmını ilgilendiren, hastalık zannedilen, aslında hastalığın ya da hastalıkların bir belirtisi, görünümüdür.

  • Haftada 3’ten daha az dışkılamaya kabızlık denir.
  • Bazı Kalınbarsak hastalıklarının belirtisi kabızlıktır.


Kabızlık sorunu olanlarda, kolon geçiş zamanı tayini, hastalığın bağırsağın hangi bölgesini, nasıl etkilediğini  belirlemek için çok önemli bilgiler verecek basit bir incelemedir. 

 

KOLON TRANSİT ZAMANI

Kalın barsağın çalışmasını, kabızlığa sebep hastalığın, kalınbarsak faaliyetini nasıl etkilediğini ve kabızlık sorununun kalın barsağından hangi kısmını etkileyen hastalıktan kaynaklandığını ortaya koyacak en önemli bir radyolojik tanı aracıdır.

İlginç olan ise toplumda sık görülen kabızlığa sebep hastalığın teşhisi için bu değerli yöntemin sağlık profesyonellerince bilinmemesi ve  kullanılmamasıdır.


KOLON TRANSİT ZAMANI ÖLÇÜMÜ NİÇİN YAPILIR?

Uzun süreli kabızlık 
Kalınbarsağın sinir iletim kusurlarında
Kalınbarsağın uyarım eksikliğinde
Dışkılama zorlukları ve bozukluklarında
Spastik kolit,(Sinirsel kolit)İrritabl kolon hastalığında
Barsak tıkanıklıklarındea
Pelvik taban kas çalışma bozukluklarının tanısında