Dr Kenan Yüce

REFLÜNÜN CERRAHİ TEDAVİSİ


Mide fıtığı veya reflü hastalığında ameliyat; sürekli ilaç içmek zorunda kalan, ilacı kestiğinde şikayeti tekrarlayan, ilaca rağmen yemek borusundaki yaraları veya ülserleri geçmeyen ya da yemek borusundaki yaralar ilaç kesildikten hemen sonra tekrar açılan, yemek borusunda kanayan yaraları olan, yemek borusu yüzeyinde ileri safhada hücresel değişiklik gelişen kişilere ve özellikle de genç yaş grubundaki hastalara önerilir.

Laparoskopik Cerrahi Girişimler :

 • Genel anestezi altında yapılır.
 • Karın duvarı üzerinde 5 adet girişim yeri kullanılır.
 • 1 numaralı girişim noktasından kamera, 2, 3, 4 ve 5 numaralı girişim yerlerinden diğer cerrahi aletler kullanılmaktadır.


Eğer mide fıtığı da varsa(yani midenin bir bölümü göğüs kafesinin içinde bulunuyorsa), öncelikle fıtık tamiri yapılarak işleme başlanır.

Bazı durumlarda(örneğin mide fıtığı çok büyükse)sentetik bir yama ile fıtık onarımının desteklenmesi gerekebilir.

Daha sonra reflüyü tedavi etmek üzere  midenin esnek yapıdaki üst bölümü, yemek borusunun alt kısmına ok yönünde çepeçevre sarılır. Böylelikle kapak vazifesi gören bir alan oluşturulur ve sarılan bölüm çepeçevre birbirine dikilerek işleme son verilir.

 • Operasyon süresi ortalama 45 - 60 dakikadır.
 • Hastalar operasyonu takip eden gün taburcu olurlar.
 • 3 – 5 gün içinde normal aktivitelerine ve işlerine dönebilirler.
 • 2 – 3 hafta devam eden bir diyet dönemi vardır.
 • Ameliyata bağlı gaz ve şişkinlik şikayetleri olabilir.
 • Ameliyat sonrası dönemde hastalara çok yüksek ağırlıkları kaldırmaması önerilir.
 • Laparoskopik cerrahinin konforu ve başarısı, hastaların cerrahi tedaviyi  kabul etme oranlarını arttırmıştır.
 • Hasta memnuniyeti %95’ler seviyesindedir.


Cerrahi Tedavinin İlaç Tedavisine Üstünlükleri :

 • Başarılı bir cerrahi tedavi, reflüye kesin çözüm getirir. İlaç tedavisi ise gerçek anlamda reflüyü önleyemez, sadece ilaç kullanıldığı sürece şikayetleri ortadan kaldırabilir. İlaç kesildikten sonra hastalık tekrarlamaktadır.
 • Zaman içinde ilaçlara direnç gelişebilir. Yani ilaç alsanız da şikayetleriniz yeterince kontrol edilemeyebilir.
 • Ömür boyu ilaç tedavisi herkes için uygun değildir.
 • İlaç yan etkisi
 • Midede atrofik gastrit varlığı
 • Diğer sebepler...

Laparoskopik mide fıtığı veya reflü ameliyatının avantajları nelerdir?

 • Ameliyat sonrası ağrı daha az
 • Hastanede yatış süresi daha kısa
 • İşe daha çabuk geri dönme
 • Kozmetik yönden daha iyi sonuç

Laparoskopik mide fıtığı ameliyatına nasıl hazırlanılır?

 • Doktorunuz ameliyat için gerekli olan isteklerini size anlatacaktır.
 • Ameliyat için gerekli olan tetkikler yapılacaktır.
 • Ameliyattan bir gece önce duş yapmanızda yarar vardır.
 • Ameliyat sonrası gece yarısı itibari ile yeme ve içmeyi kesmelisiniz
 • Aspirin ve kumadin gibi kan sulandırıcı ilaçlar ve romatizma ilaçları, ameliyattan 5-7 gün önce kanama riski nedeniyle kesilmelidir.
 • Diyet ilaçlarının kullanımı durumunda ameliyattan iki hafta öncesinden kesilmelidirler.
 • Sigara içenlerin ameliyat öncesinde bırakmaları yarar sağlar.


Laparoskopik mide fıtığı ameliyatı nasıl seyreder?

 • Hastaneye ameliyat olacağınız günün sabahında gidersiniz.
 • Hastane yetkilileri tarafından karşılandıktan sonra damarınıza ince bir kateter yerleştirilecektir. Bu kateterden daha sonra ameliyat hazırlığı için sakinleştirici ilaçlar verilecektir.
 • Ameliyat sırasında birkaç saat için genel anestezi(narkoz)altında kalacaksınız ve ameliyatı takiben uyanık olarak odanıza alınacaksınız.
 • Karın üzerinde birkaç adet ½ cm ile 1 cm arasında delik açılarak port veya trokar adı verilen laparoskopi aletlerinin yerleştirileceği borular yerleştirilir. İçeriye karbondioksit gazı vererek karın boşluğu genişletilir. Daha sonra, ucu bir video-kameraya bağlı olan, laparoskop adı verilen alet yardımı ile karın içinin görüntüsü büyütülmüş olarak televizyon monitörüne aktarılır. Daha sonradan laparoskopi aletleri ile cerrah her iki elini kullanarak asistanların yardımı ile ameliyatı gerçekleştirir.
 • Ameliyatı takiben bir gece hastanede kalmanız gerekir, bazen yatış için ek birkaç gün gerekebilir.
 • Çok az bir hasta grubunda, daha önce geçirilmiş ameliyatlara bağlı olan yapışıklıklar, hastaya ait anatomik güçlükler gibi nedenlerle teknik olarak açık ameliyata dönmek gerekebilir. Bu durumda cerrah tercihini hastasının güvenliğinden yana yapacaktır.


Laparoskopik mide fıtığı ameliyatı sonrası dönem nasıldır?

 • Hastanın evde hafif günlük aktivitesine izin verilir.
 • Reflü ilaçlarına genellikle gerek kalmaz, ancak gaz giderici ilaçlar verilebilir.
 • Sıklıkla ameliyattan sonra sıvı diyet ile beslenme önerilir ve kademeli olarak katı gıdalara geçiş önerilir.
 • Ortalama olarak 4-7 gün içinde normal aktivitelere dönmek mümkün olur.
 • Yük kaldırma, cinsel aktivite, araç kullanma konularında cerrahınıza danışmanız gerekir.
 • Ameliyat sonrası sıklıkla 2 hafta içinde kontrol muayenesine gitmek gerekir.


Laparoskopik mide fıtığı veya reflü ameliyatı hastaya ne yarar sağlar?

Laparoskopik mide fıtığı veya reflü ameliyatı sonrasında göğüste yanma hissi % 90 oranında kaybolur. Astım ve kronik öksürük benzeri solunum sorunları, yine reflü ameliyatı sonrasında % 85 oranında kaybolur. Mide boşalması hastaların önemli bölümünde reflü ameliyatı sonrasında hızlanır, ancak hastaların yaklaşık % 15'inin mide boşalmasının reflü cerrahisinden olumsuz etkilenebildiği bilinmektedir. Laparoskopik Nissen ameliyatı ile uzun dönemde başarı oranı % 90 civarındadır. Reflü cerrahisinin Barret özofagus'u sorununda etkili olduğu ve asit ile safra reflüsünü önleyen tek yöntem olduğu bilinmektedir.

Mide fıtığı veya reflü ameliyatının olası yan etkileri nelerdir?

 • Geniş serilerde, laparoskopik mide fıtığı veya reflü ameliyatı sonrasında, hastaların büyük bölümünün yakınmalarının kaybolduğu görülmektedir.
 • Bazı hastalarda geçici olarak yutma güçlüğü sorunu olabilir, bu durum sıklıkla bir ile üç ay arasında kaybolur. Bu hastaların bazılarında endoskop yardımı ile yemek borusunu genişletmek(özofagus dilatasyonu)ve çok ender olarakta tekrar ameliyat gerekebilir.
 • Bazı hastalarda laparoskopik mide fıtığı veya reflü ameliyatı sonrasında geğirme ve kusma yeteneği kısıtlanabilir(gas bloat syndrome), bu durum zamanla düzelir. Bu durum % 2-5 oranında görülür ve sıklıkla 2-4 hafta içinde düzelir. Midenin yemek borusu etrafına çok sıkı bir şekilde sarılması durumunda olabilir.
 • Bazı hastalarda katı gıda alımı sonrasında kramp tarzında ağrılar oluşabilir, bu nedenle ameliyat sonrasında sıklıkla birkaç hafta için sıvı diyet tercih edilir.
 • Ameliyat sonrasında bağırsak hareketlerinde yavaşlama olabilir ve bu da aşırı gaz birikmesi, geğirme ve şişkinlik hissi oluşturur ve genellikle birkaç hafta içinde düzelir. Bu tür durumlarda, mide boşalmasını hızlandıran(prokinetik)ilaçlar kullanılır. Aylar içinde bu belirtilerin devam etmesi ve özellikle kusma komplikasyonun sebat etmesi ameliyat ile düzeltme gerektirebilir.


Mide fıtığı veya reflü ameliyatının komplikasyonları nelerdir?

 • Anesteziye bağlı sorunlar
 • Kanama
 • Yemek borusu, mide, dalak ve diğer iç organlarda yaralanmalar
 • Yarada karın içinde veya kanda enfeksiyon görülmesi
 • Bağırsak düğümlenmesi


Mide fıtığı veya reflü için hatırlanmasında yarar olan noktalar!

 • Göğüste yanma ve ağıza ekşi su gelmesinin, mide fıtığı veya reflü hastalığının en sık görülen belirtisi olduğu hatırlanmalıdır. Haftada iki kez veya daha sık olarak bu belirtilerin olması durumunda muhtemlen mide fıtığı veya reflü hastalığı vardır.
 • Boğazda kuruma, yutma güçlüğü, gıdaların takılma hissi, ağızda yanma ve göğüste ağrı mide fıtığı veya reflü hastalığının belirtileri olabilir.
 • Bebek ve çocuklarda mide fıtığı veya reflü hastalığı; kusma, öksürük ile görülebilir. Bu tür bir durumda Çocuk Hastalıkları Uzmanı'na konuyu danışmakta yarar vardır.
 • Mide fıtığı veya reflü hastalığı varlığında yaşam şeklinde değişiklikler, doktorunuz tarafından sıklıkla önerilecektir. Ancak, bazı durumlarda ek olarak ilaç tedavisinin gerekebileceği bilinmelidir.